Verksamhet

VÅR VERKSAMHET

Gislaveds Biodlarförening är en aktiv förening och har mellan 20 och 30 sammankomster per år (se program). Förutom att träffas för att lära oss mer om våra fantastiska bin är föreningen också en grogrund för gott kamratskap och livslång vänskap.


Under själva bisäsongen har vi möten eller kurser varannan torsdag. Oftast håller vi till i vår föreningsgård "Bitorpet" som är belägen i utkanten av Anderstorp. Men ofta kan man stöta på medlemmar i Bitorpet även andra dagar och kvällar som bara kom dit för att "titta till".


Walle leder både våra nybörjar- och fortsättningskurser i biodling. Vi har de senaste åren märkt ett ökat intresse i biodling - kanske inte minst tack var den medvetenhet och intresse som finns i samhället idag vad det gäller ekologisk odling. Och vad kan vara mer ekologiskt än biodling?


Exempel på de områden som våra möten och  kurser hanterar är, som följer:


  • Drottningodling
  • Möjlighet att para drottningar på Bitorpet
  • Avläggare
  • Bisjukdomsbekämpning
  • Slungning och honungshantering
  • Material och kuptillverkning
  • Vaxutsmältning och ramrengöring
  • Gemensam oxalsyrabehandling av varroaVi guidar och håller också föredrag om bin och bi-produkter.


På Bitorpet finns dessutom en bikupa som man kan öppna på framsidan där man kan se bina arbeta bakom plexiglas.

Vi har också byggt en vägg med ett fönster där man utan risk för sig själv eller bin kan studera hur bina arbetar och flyger in i och ut ur baksidan på kupan.

Om du är medlem i vår förening (eller har varit) kan du alltid räkna med support - bra att veta om du skulle stöta på ett problem eller svårighet när du håller på med dina bin. Alla i föreningen är alltid villig att lära ut eller lära själva. Full-lärd blir nog aldrig någon.


Höjpunkten på året är nog i alla fall vårt Ålagille som tjänar som avslutningsfest för säsongen. Det är en heldag med slakt, rökning och sedan kalas - inte sällan kan man höra tonerna från ett dragspel eller munspel.


Vill du också prova på biodling?

Vi hjälper dig gärna igång.