Bitorpet

BITORPET - VÅR FÖRENINGSGÅRD

Bitorpet är beläget vid stranden av Härerydsån på gården Brotorpets marker i norra delen av Anderstorps socken.


Anläggningen byggdes egenhändigt av medlemmarna i föreningen med tillskott av material och penningbidrag från enskilda. Som kuriosa kan nämnas att när slutsummeringen gjordes 2001 och när alla räkningar var betalda så hade föreningens kassa fått ett tillskott på 3000 kr.


Förutom samlingslokalen finns också ett senare nybyggd förråd samt den nybyggda altanen med tak vilken stod färdig maj 2015.


I anslutning till lokalen finns också en informationsbikupa där man kan studera binas flit, både genomflustret och genom inspektionsluckor på sidorna av kupan. Allt detta kan göras utan att t ex allergiker behöver komma i kontakt med bina. Även rörelsehindrade kan mycket lätt ta del av verksamheten.


I bigården har vi ständigt 5-6 kupor  med bin i full verksamhet. Vi är mycket noga med vårt avelsmaterial. Vi har enbart fredliga bin i kuporna. De flesta kupor har avelsdrottningar eller ättlingar till sådana. Därför använder vi också Bitorpet som parningsplats för våra bruksdrottningar.


Till Bitorpet förläggs de flesta av våra möten och utbildningar. På höstarna riggar vi anordningar för vaxutsmältning och tvättning av ramar.


Hela anläggningen drivs av frivilliga krafter och med hjälp av inkomster från honung, parningsavgifter och utsmältningsavgifter. Bitorpet är en populär utflyktsplats för människor i alla åldrar.


Välkommen du också att göra ett besök.

Vill du också prova på biodling?

Vi hjälper dig gärna igång.