Program

PROGRAM 2019


Kära Medlemmar!

 

 

    Korv och läsk serveras på ordinarie möte  fr om. 18-4               

                                

       Programpunkter kan ändras beroende på rådande väder                   

                          

       Vid varje sammankomst ges tillfälle att ställa frågor om biodling                   

        och kommer att besvaras efter bästa förmåga

        

  Alla är varmt välkomna. Ta gärna med intresserande

 

 

    

 StyrelsenGislaveds Biodlarförening      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren

2019
Föreningen

21-2

Torsdag

18.00

Bitorpet

Start Nybörjarkurs i biodling.Introduktion till biodling. Teori

7-3

Torsdag

18.00

Bitorpet

Livet i ett bisamhälle.Binas anatomi. Teori. Fika medtages.

21-3

Torsdag

18.00

Bitorpet

Biodlarens utrustning.Skyddsutrustning,bikupa och honungshantering Teori Fika medtages

4-4

Torsdag

18.00

Bitorpet

Året i bigården.Teori. Fika medtages

18-4

Torsdag

18.00

Bitorpet

Hur man jobbar i ett bisamhälle. Ev titt i kuporna Teori och praktik

2-5

Torsdag

18.00

Bitorpet

Bihälsa."Läsa" yngelramar.Hur man gör yngelramar. Hur man gör avläggare Teori och praktik

16-5

Torsdag

18.00

Bitorpet

Praktiskt arbete i bigården. Utökning.Teori och praktik

27-5

Måndag

18.00

Bitorpet

Praktiskt arbete i bigården. Skattlådor

13-6

Torsdag

18.00

Bitorpet

Sommarbimöte anmälan 070-3453103

27-6

Torsdag

18.00

Bitorpet

Kursavslutning.Praktiskt arbete i bigården Genomgång av samhälle/avläggare. Ev skattning

Kursavgift nybörjarkurs 700kr inkl kurslitteratur

Anmälan till kursledare
Lars-Gunnar Andersson 070-3453103 Bengt Knutsson 070-3806563


Kurs i drottningodling

15-5

Onsdag

18.00

Bitorpet

Start för kurs Teori. Materialkännedom,tips och ideer

20-5

Måndag

18.00


Förbereda samhället

28-5

Tisdag

18.00


Ställa iordning samhället och larva i det färdiga samhället

3-6

Måndag

18.00


Kolla antalet täckta celler o sätta på kläckburar ev flytta till kläckskåp och ny larvning

9-6

Söndag

18.00


Kläckning och parningskassetter skall fyllas med unga bin

12-6

Onsdag

18-00


Till parningsplatsen

26-6

Onsdag

18.00


Kolla om parningen har lyckats

28-6

Fredag

18.00


Göra avläggare å tillsätta parade drottningar, märkning m.m

Kursavgift 500 kr

 Dagarna är viktiga när det är drottningodling

Väder och vind får man ta som det är

Kursledare
Anders Sandh och Bert Norberg

Anm till
Lars -Gunnar Andersson 070-3453103

Vill du också prova på biodling?

Vi hjälper dig gärna igång.

Vill du också prova på biodling?


Vi hjälper dig gärna igång.