Styrelsen

STYRELSEN

Lars-Gunnar Andersson

Ordförande


kruthornm@hotmail.com

070-345 3103

0371-17495

Christina Norberg

Vice ordförande


hagelstorp@gmail.com

070-653 6026

0370-336023

Kent Niklasson

Sekreterare


kent.niklasson@hotmail.com

070-287 0213

0371-98212

Göte Stigemyr

Kassör


070-208 2148

0370-98109

Lennart Andersson070-553 5523

0371-16661

Laila Rosendahl070-571 2366

0371-16661

Arne Wallin arne.wa68@gmail.com

0705983374

Vill du också prova på biodling?

Vi hjälper dig gärna igång.